Xã Thiết Ống trên đường đổi mới và hội nhập

Ngày 22/12/2014 11:04:35

Trải qua các giai đoạn lịch sử. Dưới sự lãnh đọa, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Xã Thiết Ống đã từng bước phát triển hòa nhập chung với sự phát triển của toàn huyện

1. Đặc điểm tự nhiên:

Xã Thiết Ống một trong 10 xã vùng thấp của huyện Bá Thước nằm ở phía Tây Nam huyện cách thị trấn Cành Nàng 12 km theo QL 217. Diện tích tự nhiên 6.630,61 ha, dân số ....... người, nhân dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

a. Về vị trí địa lý:

+ Phía Bắc giáp xã Lâm Xã, Ban Công và xã ái Thượng.

+ Phía Nam giáp xã Tân Phúc và xã Đồng Lương huyện Lang Chánh.

+ Phía Tây giáp xã Thiết Kế và xã Văn Nho.

+ Phía Đông giáp xã Điền Quang và Điền Thượng.

Với vị trí như vậy, tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hoá, thích ứng với nền kinh tế thị trường.


Xã Thiết Ống trên đường đổi mới và hội nhập

Đăng lúc: 22/12/2014 11:04:35 (GMT+7)

Trải qua các giai đoạn lịch sử. Dưới sự lãnh đọa, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Xã Thiết Ống đã từng bước phát triển hòa nhập chung với sự phát triển của toàn huyện

1. Đặc điểm tự nhiên:

Xã Thiết Ống một trong 10 xã vùng thấp của huyện Bá Thước nằm ở phía Tây Nam huyện cách thị trấn Cành Nàng 12 km theo QL 217. Diện tích tự nhiên 6.630,61 ha, dân số ....... người, nhân dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

a. Về vị trí địa lý:

+ Phía Bắc giáp xã Lâm Xã, Ban Công và xã ái Thượng.

+ Phía Nam giáp xã Tân Phúc và xã Đồng Lương huyện Lang Chánh.

+ Phía Tây giáp xã Thiết Kế và xã Văn Nho.

+ Phía Đông giáp xã Điền Quang và Điền Thượng.

Với vị trí như vậy, tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hoá, thích ứng với nền kinh tế thị trường.