Xã Thiết Ống trên con đường hội nhập và đổi mới

Ngày 22/12/2014 11:05:27

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Xã Thiết Ống đã từng bước thay da đổi thịt chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH - QPAN

1. Đặc điểm tự nhiên:

Xã Thiết Ống một trong 10 xã vùng thấp của huyện Bá Thước nằm ở phía Tây Nam huyện cách thị trấn Cành Nàng 12 km theo QL 217. Diện tích tự nhiên 6.630,61 ha, dân số ....... người, nhân dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

a. Về vị trí địa lý:

+ Phía Bắc giáp xã Lâm Xã, Ban Công và xã ái Thượng.

+ Phía Nam giáp xã Tân Phúc và xã Đồng Lương huyện Lang Chánh.

+ Phía Tây giáp xã Thiết Kế và xã Văn Nho.

+ Phía Đông giáp xã Điền Quang và Điền Thượng.

Với vị trí như vậy, tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hoá, thích ứng với nền kinh tế thị trường.

Xã Thiết Ống trên con đường hội nhập và đổi mới

Đăng lúc: 22/12/2014 11:05:27 (GMT+7)

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Xã Thiết Ống đã từng bước thay da đổi thịt chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH - QPAN

1. Đặc điểm tự nhiên:

Xã Thiết Ống một trong 10 xã vùng thấp của huyện Bá Thước nằm ở phía Tây Nam huyện cách thị trấn Cành Nàng 12 km theo QL 217. Diện tích tự nhiên 6.630,61 ha, dân số ....... người, nhân dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

a. Về vị trí địa lý:

+ Phía Bắc giáp xã Lâm Xã, Ban Công và xã ái Thượng.

+ Phía Nam giáp xã Tân Phúc và xã Đồng Lương huyện Lang Chánh.

+ Phía Tây giáp xã Thiết Kế và xã Văn Nho.

+ Phía Đông giáp xã Điền Quang và Điền Thượng.

Với vị trí như vậy, tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hoá, thích ứng với nền kinh tế thị trường.