Phương án chuyển đổi chợ Đồng Tâm và chợ phố Đoàn

Ngày 28/06/2019 08:29:07

Phương án chuyển đổi chợ Đồng Tâm và chợ phố Đoàn được áp dụng hình thức giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện theo quy định.

Mới đây, UBND huyện chủ trì Hội nghị thông qua phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đồng Tâm (xã Thiết Ống) và chợ phố Đoàn (xã Lũng Niêm).
Một góc chợ phố Đoàn_xã Lũng Niêm.png
Một góc chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm
Theo đó, nội dung phương án chuyển đổi chợ Đồng Tâm và chợ phố Đoàn được áp dụng hình thức giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện theo quy định; trường hợp có từ 2 doanh nghiệp hoặc HTX đăng ký tham gia thì thực hiện hình thức đấu thầu; thời gian quản lý, kinh doanh, khai thác chợ 50 năm; sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, trong vòng 15 ngày phải khởi công xây dựng trước khu kinh doanh thực phẩm và hoàn thành trước ngày 30/11/2019. Về phương án cải tạo, xây dựng mới: Đối với chợ Đồng Tâm, bổ sung vị trí bể ngầm nước thải, hệ thống thoát nước thải; khu tập kết thu gom rác; bể nước dùng, nước sinh hoạt cung cấp nước; bể nước PCCC; quy hoạch hệ thống điện trong chợ; tăng diện tích bãi đỗ xe; diện tích bán hàng nông sản; giảm diện tích nhà bảo vệ, nhà điều hành; Đối với chợ phố Đoàn, mở rộng thêm diện tích chợ, diện tích khu gửi xe, bố trí lại mặt bằng hợp lý; mở rộng thêm khu vực bán hàng không cố định phục vụ nhân dân; bổ sung khu vực kinh doanh hàng ăn; xử lý nước thải, không xả nước thải trực tiếp ra suối Ngài...
Chợ phiên phố Đoàn xã Lũng Niêm.png
Chợ phiên vùng cao phố Đoàn, xã Lũng Niêm
Để hoàn thành việc chuyển đổi mô hình chợ và xây dựng 2 chợ Đồng Tâm (xã Thiết Ống) và chợ phố Đoàn (xã Lũng Niêm) là chợ an toàn thực phẩm trong năm 2019 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao, thời gian tới các phòng, ban, các đơn vị liên quan và UBND 2 xã Thiết Ống, Lũng Niêm khẩn trương thực hiện lấy ý kiến phương án chuyển đổi chợ đối với các thương nhân, hộ tiểu thương kinh doanh thường xuyên trong chợ và nhân dân trước ngày 30/6/2019, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trước ngày 30/7/2019.

Phương án chuyển đổi chợ Đồng Tâm và chợ phố Đoàn

Đăng lúc: 28/06/2019 08:29:07 (GMT+7)

Phương án chuyển đổi chợ Đồng Tâm và chợ phố Đoàn được áp dụng hình thức giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện theo quy định.

Mới đây, UBND huyện chủ trì Hội nghị thông qua phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đồng Tâm (xã Thiết Ống) và chợ phố Đoàn (xã Lũng Niêm).
Một góc chợ phố Đoàn_xã Lũng Niêm.png
Một góc chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm
Theo đó, nội dung phương án chuyển đổi chợ Đồng Tâm và chợ phố Đoàn được áp dụng hình thức giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện theo quy định; trường hợp có từ 2 doanh nghiệp hoặc HTX đăng ký tham gia thì thực hiện hình thức đấu thầu; thời gian quản lý, kinh doanh, khai thác chợ 50 năm; sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, trong vòng 15 ngày phải khởi công xây dựng trước khu kinh doanh thực phẩm và hoàn thành trước ngày 30/11/2019. Về phương án cải tạo, xây dựng mới: Đối với chợ Đồng Tâm, bổ sung vị trí bể ngầm nước thải, hệ thống thoát nước thải; khu tập kết thu gom rác; bể nước dùng, nước sinh hoạt cung cấp nước; bể nước PCCC; quy hoạch hệ thống điện trong chợ; tăng diện tích bãi đỗ xe; diện tích bán hàng nông sản; giảm diện tích nhà bảo vệ, nhà điều hành; Đối với chợ phố Đoàn, mở rộng thêm diện tích chợ, diện tích khu gửi xe, bố trí lại mặt bằng hợp lý; mở rộng thêm khu vực bán hàng không cố định phục vụ nhân dân; bổ sung khu vực kinh doanh hàng ăn; xử lý nước thải, không xả nước thải trực tiếp ra suối Ngài...
Chợ phiên phố Đoàn xã Lũng Niêm.png
Chợ phiên vùng cao phố Đoàn, xã Lũng Niêm
Để hoàn thành việc chuyển đổi mô hình chợ và xây dựng 2 chợ Đồng Tâm (xã Thiết Ống) và chợ phố Đoàn (xã Lũng Niêm) là chợ an toàn thực phẩm trong năm 2019 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao, thời gian tới các phòng, ban, các đơn vị liên quan và UBND 2 xã Thiết Ống, Lũng Niêm khẩn trương thực hiện lấy ý kiến phương án chuyển đổi chợ đối với các thương nhân, hộ tiểu thương kinh doanh thường xuyên trong chợ và nhân dân trước ngày 30/6/2019, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt trước ngày 30/7/2019.