ThietOng.png
Xã Thiết Ống nằm ở phía tây của huyện Bá Thước, chủ yếu thuộc hữu ngạn sông Mã, có một phần đất thuộc tả ngạn.

- Phía đông giáp các xã Điền Quang và Điền Thượng, huyện Bá Thước.

- Phía nam giáp các xã Đồng Lương và Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

- Phía tây giáp các xã Văn Nho và Thiết Kế, huyện Bá Thước.

- Phía bắc giáp các xã Thiết Kế, Ban Công, Lâm Xa, Ái Thượng, huyện Bá Thước.