Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và dòng họ

Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và dòng họ

(THO) - Nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của xã phát triển, trong những năm qua Hội Khuyến học (HKH) xã Lương Ngoại (Bá Thước) luôn chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội.

Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và dòng họ

(THO) - Nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của xã phát triển, trong những năm qua Hội Khuyến học (HKH) xã Lương Ngoại (Bá Thước) luôn chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội.

Đăng lúc 9 năm trước · 870 lượt xem

Xã Thiết Ống trên đường đổi mới và hội nhập

Trải qua các giai đoạn lịch sử. Dưới sự lãnh đọa, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Xã Thiết Ống đã từng bước phát triển hòa nhập chung với sự phát triển của toàn huyện

Đăng lúc 9 năm trước · 949 lượt xem